yonatan

קינסיולוגיה מה זה?

קינסיולוגיה מה זה? המונח קינסיולוגיה משמעו חקר התנועה, והוא נובע מהמילים היווניות קינסיס ולוגיה. (kínēsis – קינסיס – תנועה,  ומהמילה λογία – לוגיה – חקר).

yonatan

איך לטפל בכאבי גב

במאמר זה תסביר בלה כיצד לטפל בכאבי גב כרוניים אשר מקשים על התפקוד היום יומי.